DSC_0041 www (1).jpg

54. Bieg Republiki Ostrowskiej

Data publikacji:Serdecznie zapraszamy do zapisów na 54. Bieg Republiki Ostrowskiej, który odbędzie się 23. października 2016r.

Zapisy ruszają 01. lipca:

https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=2452

R e g u l a m i n
54. Biegu Republiki Ostrowskiej
(bieg główny)

  1. CEL IMPREZY:

- uczczenie 98. rocznicy odzyskania niepodległości

- popularyzacja biegów ulicznych

2. ORGANIZATOR:

- Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski

WSPÓŁORGANIZATORZY:

- Klub Sportowy „ICEMAT Team”

- ICE MAT Chłodnictwo Zbigniew Matysik

- Klub Sportowy Maraton Ostrów

3. TERMIN I MIEJSCE:

- Niedziela, 23 października 2016 r., godz. 12:00 Ostrów Wielkopolski – Rynek (start i meta)

Bieg zaliczany do klasyfikacji generalnej Grand Prix Wielkopolski w biegach ulicznych na 10 km w sezonie 2016

Szatnia biegu głównego zlokalizowana będzie w hali sportowej Gimnazjum Nr 1 przy ul. Wrocławskiej 51.

Sekretariat biegu głównego mieścić się będzie hali sportowej Gimnazjum Nr 1 przy ul. Wrocławskiej 51.

tel. kontaktowy do organizatora: (062) 582 23 27 (poniedziałek – piątek godz. 8:00 – 16:00) - Referat Sportu Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

  1. TRASA:

- start i meta – Rynek w Ostrowie Wielkopolskim

przebieg trasy ulicami: Rynek – Wrocławska – Staszica – Gimnazjalna - Pl. Rowińskiego –Ledóchowskiego –

NAWRÓT dalej – Ledóchowskiego – Kościelna - Rynek

2 okrążenia trasy = 10 km

Trasa posiada atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

Limit czasu: 1:30 godz.

  1. WARUNKI UCZESTNICTWA:

- ukończenie 16.roku życia – bieg otwarty dla kobiet i mężczyzn, zrzeszonych i niezrzeszonych w organizacjach sportowych

- uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w biegu, pod warunkiem przedłożenia, podczas zgłaszania w sekretariacie zawodów, pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych.

- wniesienie opłaty startowej

6. PROGRAM ZAWODÓW

- sobota, 22 października 2016 r

godz. 16:00 – 19:00 – wydawanie pakietów startowych i numerów startowych

Hala sportowa Gimnazjum Nr 1 ul. Wrocławska 51, 63-400 Ostrów Wielkopolski

- niedziela, 23 października 2016 r

godz. 8:30 – 11:30 – wydawanie pakietów startowych i numerów startowych

Sekretariat biegu głównego – hala sportowa Gimnazjum Nr 1 ul. Wrocławska 51 w Ostrowie Wielkopolskim

Uroczyste otwarcie imprezy i start – godz. 12:00 Rynek

7. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA

Każdy zawodnik otrzyma pakiet startowy

Każdy uczestnik po ukończeniu biegu – osiągnięciu linii mety otrzyma pamiątkowy medal

Na trasie biegu organizator zapewnia opiekę medyczną.

Po zakończeniu biegu będzie możliwość skorzystania z szatni i natrysków, które znajdują się w hali sportowej Gimnazjum Nr 1 przy ulicy Wrocławska 51.

Depozyt będzie czynny od godziny 8.30 do 14:30 w hali sportowej Gimnazjum Nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim

ul. Wrocławska 51

Po zakończeniu biegu zawodnicy otrzymają posiłek oraz napój.

8. ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem strony www.biegostrow.pl

do dnia 16 października 2016 r. lub osiągnięcia limitu.

Limit uczestników: 900 osób (opłacone wpisowe)

9. ZASADY FINANSOWANIA:

Koszty dojazdu startujący pokrywają we własnym zakresie.

Opłata startowa wynosi 30 złotych płatna najpóźniej do 16 października 2016 r.

Zniżka 50 % dla posiadaczy Ostrowskiej Karty Rodziny 3+ oraz Karty Seniora.

Opłatę startową należy wpłacać online poprzez system obsługiwany przez firmę Data Sport.

Tytuł zapłaty: 54. BIEG REPUBLIKI OSTROWSKIEJ + imię i nazwisko oraz rok urodzenia.

Z opłaty startowej zwolnione są pierwsze trzy najlepsze kobiety i trzech najlepszych mężczyzn

w klasyfikacji generalnej Grand Prix Wielkopolski z edycji 2015.

Nadanie numeru startowego na stronie rejestracyjnej Data Sport jest potwierdzeniem rejestracji i wniesienia opłaty startowej.

Opłaty należy wpłacać na konto poprzez system Data Sport

Opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi i przepisaniu na inną osobę.

10 . KATEGORIE WIEKOWE:

Mężczyźni: Kobiety:

M-16 16 – 19 lat K-16 16 – 19 lat

M-20 20 – 29 lat K-20 20 – 29 lat

M-30 30 – 39 lat K-30 30 – 39 lat

M-40 40 – 49 lat K-40 40 – 49 lat

M-50 50 – 59 lat K-50 50 – 59 lat

M-60 60 – 69 lat K-60 60 lat i starsze

M-70 70 lat i starsi

Klasyfikacja drużynowa, gdzie każdą drużynę stanowi kolejnych sześciu najlepszych zawodników z danego klubu, bez względu na płeć i wiek, pod warunkiem wpisania jednobrzmiącej nazwy klubu przy zgłoszeniu. O kolejności decyduje najniższa suma czasów. Do klasyfikacji drużynowej można zgłosić kluby sportowe, stowarzyszenia, kluby biegacza.

11. NAGRODY

- za zajęcie miejsc od I do III w biegu głównym zawodnicy/zawodniczki otrzymują puchar

- za zajęcie miejsc od I do III w kategoriach wiekowych zawodnicy/zawodniczki otrzymują puchar.

- nagrody nie dublują się, zawodnicy nagrodzeni w kat. OPEN nie będą dekorowani w kategoriach wiekowych;

- wyróżnieni zostaną także najlepsi zawodnicy KS Maraton Ostrów (10 pierwszych mężczyzn oraz 3 pierwsze kobiety) w ramach Mistrzostw Klubu Sportowego Maraton na dystansie 10 kilometrów.

- wyróżnieni zostaną także najlepsi zawodnicy KS ICE MAT TEAM Ostrów (10 pierwszych mężczyzn oraz 3 pierwsze kobiety) w ramach Mistrzostw Klubu Sportowego ICE MAT TEAM na dystansie 10 kilometrów.

12. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie za pomocą bezzwrotnych chipów.

13. UWAGI KOŃCOWE:

Podczas biegu wszyscy jego uczestnicy zobowiązani są do posiadania numerów startowych przypiętych z przodu do koszulki. Niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego pod groźbą dyskwalifikacji.

Przyjęcie numeru startowego równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu.

Organizator zapewnia opiekę medyczną.

Organizator zapewnia toalety na starcie i na mecie biegu.

Wszystkich uczestników biegu obowiązuje estetyczny ubiór oraz obuwie sportowe.

Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

Zawodnicy poruszający się poza wyznaczoną trasą będą zdyskwalifikowani.

Protesty należy zgłaszać do organizatora najpóźniej do godziny 13.45 dnia 23.10.2016 roku, po uprzednim wpłaceniu wadium w wysokości 100 zł. Protest będzie rozpatrzony w ciągu 1 godziny.

W przypadku uznania protestu wadium będzie zwrócone. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest powiadomić wszystkich uczestników biegu przed rozpoczęciem zawodów. Każdy uczestnik biegu w czasie jego trwania jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione.

Depozyt będzie czynny od godziny 8:30 do 14:30 w namiocie na Rynku w Ostrowie Wielkopolskim oraz w hali sportowej Gimnazjum nr 1 ul. Wrocławska 51

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora

Wszyscy uczestnicy biegu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz ich imienia i nazwiska w relacjach z imprezy zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatora oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby organizowanych przez organizatora imprez zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zmianami).

Załączniki: