DSC_0041 www (1).jpg

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY OPŁATY STARTOWEJ

Data publikacji:
 
KOMUNIKAT
DOT. OPŁATY STARTOWEJ

                          
Szanowni Państwo informujemy, iż KLUB SPORTOWY ICE MAT TEAM OSTRÓW WIELKOPOLSKI jest stowarzyszeniem oraz organizatorem VII Ostrowskiego ICE MAT Półmaratonu pod patronatem Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, którego celem jest promocja biegania, promocja Ostrowa Wielkopolskiego, jako miasta przyjaznego dla biegaczy, integracja środowisk w różnych grupach wiekowych, propagowanie rywalizacji w duchu fair play oraz promocja powiatu ostrowskiego w kraju i poza granicami.
            O celach tych oraz warunkach uczestnictwa w biegu sportowym wszyscy uczestnicy zostali zapoznani regulaminem VII Ostrowskiego ICE MAT Półmaratonu pod Patronatem Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, który został zamieszczony na stronie internetowej: https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=5351, na który każdy z Państwa przystał dokonując opłaty startowej.
            Jednocześnie zgodnie z punktem VII Regulaminu doprecyzowano warunki zgłoszenia oraz startu, w tym poinformowano, iż opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi – w całości jest ona rozdysponowywana na organizację półmaratonu, w tym zakup nagród (statuetek, kubków itp.).
            Stowarzyszenie nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny – albowiem nie prowadzi działalności gospodarczej we własnym imieniu, statutowe cele Stowarzyszenia zostały w całości ujawnione w Krajowym Rejestrze Sądowym, który jest jawny. Celami tymi są:
 
  1. UPOWSZECHNIANIE SPORTU WŚRÓD MIESZKAŃCÓW MIASTA ORAZ NA TERENIE RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
  2. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ WŚRÓD CZŁONKÓW, ZAWODNIKÓW - SZCZEGÓLNIE WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY.
  3. ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH.
  4. POBUDZANIE MŁODZIEŻY DO RÓŻNORODNYCH FORM AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ DOSTOSOWANEJ DO WIEKU, STOPNIA SPRAWNOŚCI I ZAINTERESOWAŃ SPORTOWYCH.
  5. ORGANIZACJA WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY.
  6. WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ.
  7. PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM
 
- jest to zatem działalność społeczna.
 
            W licznych korespondencjach, które otrzymaliśmy na maila powołujecie się Państwo na zapisy art. 15zp USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19, INNYCH CHORÓB ZAKAŹNYCH ORAZ WYWOŁANYCH NIMI SYTUACJI KRYZYSOWYCH z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374), który jednakże nie odnosi się do stowarzyszeń, które nie prowadzą działalności gospodarczej – nie można uznać ich za przedsiębiorcę, zatem nie istnieje szczególna podstawa prawna – wyłączająca zapisy regulaminu – do zwrotu opłaty startowej.
            Tak jak informowaliśmy wcześniej KLUB SPORTOWY ICE MAT TEAM zakupił pakiety startowe przed zakazem organizacji Półmaratonu z powodu COVID-19. Jeśli ktoś z Państwa nie chce czekać na rozwój sytuacji w kraju informujemy, iż jest możliwość odebrania zakupionego kubka, statuetki oraz dla pierwszych 400 osób opłaconych i zapisanych rękawiczek w siedzibie Klubu, tj. Ostrów Wlkp. ul. Poznańska 38 przed wcześniejszym poinformowaniu nasz o tym fakcie drogą mailową oraz ustaleniu daty odbioru.
            Jednocześnie oświadczamy, iż odebranie Pakietu startowego powoduje wykreślenie Państwa z listy startowej VII Ostrowskiego ICE MAT Półmaratonu.
W przypadku ogłoszenia daty biegu odstępstwo o rezygnacji z uczestnictwa i odbiorze statuetki i pakietu będzie nie możliwe. Wówczas będzie obowiązywać normalna procedura zawodów.
 
Z poważaniem
Zarząd Klubu
KS Ice Mat Team